Hè đến cũng là lúc những bé mẫu giáo lớn chia tay trường lớp, chuẩn bị bước vào thời  kỳ "đại học chữ to". Các mẹ đã chuẩn bị cho bé tâm lý và kiến thức thật vững vàng chưa nào? Cùng cho bé làm thử 10 câu trắc nghiệm IQ này trong vòng 5 phút nhé!

Đề bài dành cho bé: Hãy chọn hình phù hợp nhất với chỗ khuyết trong ảnh lớn

Câu 1:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 1

Câu 2:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 2

Câu 3:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 3

Câu 4:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 4

Câu 5:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 5

Câu 6:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 6

Câu 7:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 7

Câu 8:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 8

Câu 9:

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 9

Câu 10:

 

 

Test vui IQ của trẻ trước khi vào lớp 1 - 10

ĐÁP ÁN

1E; 2E; 3D; 4A; 5C; 6C; 7B; 8B; 9B; 10B

 

 

 

Theo EVa

Có thể bạn quan tâm