Tên hay cho bé 2018

BẰNG

Ý nghĩa:
Mạnh mẽ như đại bàng, dạt dào như tiếng sóng biển

Tên gợi ý

 • Vĩ Bằng
 • Hải Bằng
 • Phi Bằng
 • Quý Bằng
 • Đức Bằng
 • Hữu Bằng
 • Cao Bằng
 • Kim Bằng
 • Thế Bằng
 • Vũ Bằng
 • Uy Bằng
 • Nhật Bằng
 • Mạnh Bằng
 • Công Bằng

Đăng ký nhận bản tin miễn phí hàng tuần từ WebGiaDinh để được nhận những cẩm nang trong giai đoạn mang thai

Follow WebGiaDinh.org