Câu cá trên đường phố Sài GònCâu cá trên đường phố Sài GònNgười đàn ông mắc mồi vào lưỡi câu rồi thả dây qua lỗ nắp cống thoát nước, xong ngồi chờ. Đầu dây bê...