Nhìn em nắn nót từng chiếc áo trẻ con, tôi không dám nói ra sự thậtNhìn em nắn nót từng chiếc áo trẻ con, tôi không dám nói ra sự thậtSau khi nghe bác sĩ giải thích, tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng. Sao ông trời lại lấy đi thứ có thể ...