Uống rượu khi đói bụng nguy hại thế nàoUống rượu khi đói bụng nguy hại thế nàoDạ dày trống khiến rượu được hấp thụ gấp 2 lần, gây tổn hại gan nhanh hơn.