Sinh con đầu lòng và những điều thú vị 90% mẹ bầu không biếtSinh con đầu lòng và những điều thú vị 90% mẹ bầu không biếtNếu sinh thường, đầu của bé đôi khi bị nén lại khi sinh qua đường âm đạo và chưa thể ngay lập tức kh...