Bánh sừng trâu - món ăn truyền thống của dân tộc Cơ Tu ở xứ QuảngBánh sừng trâu - món ăn truyền thống của dân tộc Cơ Tu ở xứ QuảngXinh xắn, mộc mạc, thơm nồng là cảm nhận chung của những ai đã một lần thưởng thức bánh sừng trâu, m...