Cơm lá sen chayCơm lá sen chayMùa đông nhiều năm về trước không ở nhà và rất bận. Bận đến mức cả tuần không bước khỏi bàn làm việc...