Chè trôi nước ngũ sắc với vỏ bánh hoàn toàn từ rau củChè trôi nước ngũ sắc với vỏ bánh hoàn toàn từ rau củCách làm chè trôi nước ngũ sắc với màu sắc từ vỏ bánh đều được làm tự nhiên từ rau củ.