Ngồi bô là một kỹ năng cần thiết bố mẹ phải luyện cho trẻ. Infographic dưới đây minh họa những câu chuyện điển hình về sự khác biệt một trời một vực giữa lý thuyết và thực tế khi bé tập ngồi bô.

Luyện đi bô cho bé

(Nguồn: Nickmom)

Có thể bạn quan tâm