Dùng xà beng loay hoay mãi chưa cạy được nắp cống, con cá đã nhả mồi câu ở đầu dây bên kia. Người đàn ông lại kiên nhẫn móc thêm mồi, rồi xoay sang nắp cống khác để thả câu và bắt được con cá rô bé xíu. Mỗi ngày ông ta câu được hơn 2 kg cá qua những nắp cống như thế này, chủ yếu là cá trê, cá rô.

Gần đây Sài Gòn xuất hiện những người câu cá qua các nắp cống trên đường phố, mặc cho xung quanh các phương tiện giao thông lao qua vun vút.

An Nguyên