Chuyên trang về tử vi, chiêm tinh uy tín của Trung Quốc Meiguoshenpo gợi ý những cái tên đẹp, mang ý giàu sang, may mắn cho bé trai sinh năm 2016:

  Tên Ý nghĩa
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016 Minh Huy Minh: Thông minh; Huy: Huy hoàng, sáng sủa.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-1 Vĩ Thành : Vĩ đại; Thành: Chân thành, thành thật.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-2 Xuân Huy Xuân: Mùa xuân; Huy: Huy hoàng.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-3 Quốc Quang Quốc: Tổ quốc, đất nước; Quang: Sáng sủa, tươi sáng.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-4 Hùng Cường Hùng: Hùng mạnh; Cường: Cường tráng, mạnh mẽ.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-5 Hồng Tài Hồng: Hồng phúc, vận may; Tài: Tài hoa, tài lộc.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-6 Hồng Quang Hồng: Hồng phúc, vận may; Quang: sáng sủa.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-7 Hồng Việt Hồng: Hồng phúc; Việt: Hạnh phúc, phúc đức.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-8 Minh Kiệt Minh: Thông minh; Kiệt: Kiệt xuất.
10-cai-ten-ham-y-giau-sang-may-man-cho-be-trai-sinh-nam-2016-9 Vân Phong Vân: Mây; Phong: Uy phong, lẫm liệt.

Thế Đan